Pravidla soutěže o rodinnou vstupenku do Aquapalace Praha a nafukovací křeslo Canopy Island | Marimex.cz
Marimex.cz - bazény, trampolíny, infrasauny
Porovnat
0

Oblíbené produkty

0
 • Nemáte žádný oblíbený produkt

Košík 0 0
Ušetřete! Nakupte ještě za 1 990 Kč a máte dopravu ZDARMA.
Menu
Největší showroom fitness
a welness v ČR
Zkušení a proškolení prodejci
i servis
99 % sortimentu máme skladem

Pravidla soutěže o rodinnou vstupenku do Aquapalace Praha a nafukovací křeslo Canopy Island

22.11. 2016

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Marimex CZ s.r.o., se sídlem Libušská 221/264, 142 00 Praha 4 - Libuš.
 2. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let. Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména pak soutěžit v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje pořadatele vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže.
 3. Výhrou v soutěži je rodinná vstupenka do Aquapalace Praha a nafukovací křeslo Canopy Island. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli a nevzniká na ně právní nárok.
 4. Výhercem se stává soutěžící, jehož báseň vybere porota. Podmínkou účasti v soutěži je zanechaný e-mail ve formuláři. Výherce bude kontaktován na uvedený e-mail. V případě, že soutěžící získá nárok na výhru v rozporu se soutěžními pravidly, bude diskvalifikován a výhra připadne druhému v pořadí.
 5. Každý soutěžící může poslat pouze jednu báseň. 
 6. Soutěž probíhá od 28. 11. 2016. od času zveřejnění na facebookovém profilu pořadatele do 11. 12. 2016 do 23:59.
 7. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
  - Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Reklamace výher se uplatňuje vůči pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
  - Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.
  - Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat soutěžícím vytvořený soutěžní obsah ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, a to bezplatně po dobu 10 let od skončení této soutěže. - Společnost Facebook je osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
  - Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti Marimex CZ s.r.o., se sídlem Libušská 221/264, 142 00 Praha 4 - Libuš. 5, za účelem vyhodnocení soutěže a jejich dalšího marketingového zpracování.
  - Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se tomuto výherci nepředá

Největší showroom bazénů a trampolín v ČR
Zkušení a proškolení prodejci i servis
99% sortimentu máme skladem
Pohodlné a rychlé doručení