Reklamace | Marimex.cz
Marimex.cz - bazény, trampolíny, infrasauny
Zákaznická linka: 261 222 111
V KOŠÍKU MÁTE 0 0
Do dopravy ZDARMA zbývá 999
Letní hra - vlevo 2
Pravý - bazén 2

Reklamační formulář

Reklamační formulář prosím zašlete společně s dokladem o koupi a reklamovaným zbožím

Je vhodné uplatňovat reklamaci písemnou formou nebo trvat na vydání potvrzení o reklamaci, pokud tak prodávající neučinil automaticky. Vždy je třeba při reklamaci uvést vadu, kterou kupující věci vytýká, a jaké právo, z těch, která jsou kupujícímu zákonem či zárukou prodávajícího přiznány, kupující uplatňuje. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl. Současně prodávající vyzývá spotřebitele, aby v případě uplatnění reklamace mimo provozovny (tj. telefonicky, e-mailem) zaslali zboží na reklamaci ve lhůtě čtyř dnů, aby prodávající mohl přezkoumat reklamovaný výrobek. 
 
V případě zaslání reklamovaného zboží prodejci, jsou náklady za dopravu hrazeny zákazníkem. V případě, že je reklamace oprávněna/uznána, tak má zákazník právo na proplacení nutných nákladů za dopravu.
 
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Sběrná místa (záruční, pozáruční servis):

Centrální sklad (pouze poštovní příjem):
Marimex CZ, s.r.o. – Hala „C“
P3 Prague D1 - DCC - logistický areál
Všechromy 65
251 63 Strančice  
  
Centrála (pouze osobní předání):
Marimex CZ, s.r.o.
Libušská 221/264
142 00 Praha 4 - Libuš
 
V případě reklamace prosíme označte zásilku "Eshop - reklamace". Zajistíte tak rychlejší zpracování reklamovaného zboží.  Děkujeme 


Postup při nekompletnosti balení v případě reklamace jakéhokoliv zboží:

Při nekompletnosti balení vždy písemnou formou na email reklamace@marimex.cz. Do emailu prosíme uvést číslo objednávky nebo přílohou daňový doklad a popis chybějícího zboží. Zboží je dodáno v co nejkratším možném intervalu.
 

Reklamace Infrasauny:

Vždy písemnou formou na email reklamace@marimex.cz. Prosíme o uvedení čísla objednávky nebo přílohou daňový doklad o zakoupení výrobku, výrobní číslo (viz štítek na zadní straně infrasauny), popis problému a v případě viditelného poškození fotodokumentaci.  Infrasauna se při prvním nahlášení reklamace fyzicky neodesílá ani osobně neodevzdává. Vše je řešeno individuálně dle problému a postup sdělen odborným pracovníkem do 3 pracovních dní odpovědí na email.
 

Reklamace trampolíny:

V případě poškození po krátké době užívání (např. do 1 měsíce po nákupu) je možné závadu zdokumentovat a zaslat na email reklamace@marimex.cz spolu s číslem objednávky nebo přílohu s daňovým dokladem a popisem problému k posouzení.
 
V případě poškození v době delší (od 1 měsíce od zakoupení a dále - po dobu záruky) prosíme o fyzické zaslání zboží na adresu (Všechromy) spolu s daňovým dokladem a vyplněným reklamačním formulářem nebo odevzdání na naší prodejně Praha 4, Libušská ulice. K reklamačnímu řízení prosíme zasílat pouze poškozené komponenty, nikoli celou trampolínu.
 

Reklamace bazénu nebo vířivky:

Závada se projevila ještě před montáží nebo bezprostředně po napuštění, pak je zapotřebí konkrétní problém zdokumentovat a zaslat spolu s popisem a daňovým dokladem na email reklamace@marimex.cz. Bez fotodokumentace není možné posouzení na dálku. Výjezd servisního technika na posouzení závady u nadzemních bazénů není možný.
 
Projeví-li se závada během sezony, ve které byl bazén pořízen, je možná konzultace přes email reklamace@marimex.cz. Prosím o zaslání fotodokumentace problému, popis závady a daňový doklad. Odborný pracovník může posoudit na dálku nebo určí, že je zapotřebí fyzické posouzení výrobku. K fyzickému posouzení lze zboží odeslat přepravcem na adresu Všechromy spolu s daňovým dokladem a reklamačním formulářem nebo s těmi stejnými dokumenty osobně odevzdat k reklamačnímu řízení na prodejně Praha 4, Libušská ulice.
 
V případě projevení závady při druhém napuštění bazénu (tedy druhou sezonu od zakoupení), je vždy zapotřebí fyzického posouzení výrobku. Zašlete tedy prosím zboží spolu s daňovým dokladem, vyplněným formulářem na adresu Všechromy nebo osobně doneste na prodejnu Praha 4, Libušská ulice. 
K reklamaci bazénu přineste/odesílejte pouze poškozenou část výrobku.  Např. pouze plášť bazénu Tampa bez plastových průchodech stěnou – pokud bazén uniká. U bazénu Florida v případě protékání opět pouze holý plášť bez průchodek stěnou a bez konstrukce. 
 
U vířivek Intex zasíláte k reklamačnímu řízení stejně jako u bazénů, pouze poškozenou část. Vířivky označené MSPA musí na reklamaci kompletní (vždy nafukovací část s ovládacím panelem).
 
 

Reklamace filtrace:

Po rozbalení je viditelné poškození výrobku, prosíme o nafocení závady a zaslání na email reklamace@marimex.cz spolu s daňovým dokladem.
V případě, že po prvním zapojení filtrace nefiltruje, prosím projděte dle návodu zapojení, zavodnění a umístění filtrace. Na zákaznické lince s Vámi mohou projít všechny možné varianty před samotnou reklamací. Pokud závada přetrvává je zapotřebí doručit čerpadlo na reklamační řízení (zaslat na adresu Všechromy nebo osobně odevzdat na prodejně Praha 4, Libušská ulice).
 
U filtrací prosím zasílejte pouze poškozenou část např. nádobu bez písku, bez těsnění a čerpadla bez propojovací hadice, těsnění a dalších komponentů.
Při osobním odevzdání reklamací na prodejně Praha 4, Libušská ulice nedojde rovnou k posouzení, ale pouze k přijetí do reklamačního řízení. Na adrese Všechromy není možné osobního odevzdání reklamace.

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek. Žádná sleva vám neunikne!