Ochrana údajů | Marimex.cz
Marimex.cz - bazény, trampolíny, infrasauny
Porovnat
0

Oblíbené produkty

0
 • Nemáte žádný oblíbený produkt

Košík 0 0
Ušetřete! Nakupte ještě za 1 990 Kč a máte dopravu ZDARMA.
Menu
Největší showroom fitness
a welness v ČR
Zkušení a proškolení prodejci
i servis
99 % sortimentu máme skladem

Ochrana a zpracování osobních údajů

Obsah 

1. Správce a kontaktní údaje správce

2. Kategorie osobních údajů, zákonný důvod zpracování, účely zpracování

2.1 - Nákup zboží prostřednictvím eshopu

2.2 - Dotazy pokládané Společnosti prostřednictvím webové stránky (poradna)

2.3 - Registrace vedení účtu zákazníka

2.4 - Prohlížení webových stránek (cookies)

2.5 - Affiliate programy

2.6 - Vyhodnocení spokojenosti s nákupem (Heureka.cz - Ověřeno zákazníky)

2.7 - Rozesílání obchodních sdělení (newsletter)

2.8 - Zákaznická telefonní linka

2.9 - Vyřizování reklamací a odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem v zákonné lhůtě při prodeji distančním způsobem

2.10 - Reklama na sociálních sítích

2.11 - Soutěže

2.12 - Vydávání interního firemního časopisu

3. Práva subjektů údajů

4. Společná a závěrečná ustanovění 

5. Příloha - Žádost o poskytnutí informací o zpracování osobních údajl na žádost subjektu údajů.


Obchodní společnost MARIMEX CZ, s.r.o., IČ: 649 42 422, se sídlem Libušská 221/264a, Libuš, Praha 4, PSČ 142 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42387 (dále také jen jako „Společnost“ nebo „MARIMEX“) tímto poskytuje zákazníkovi informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při prodeji zboží a služeb prostřednictvím e-shopu na webové adrese www.marimex.cz a při poskytování následných služeb, k jakým účelům a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Společnosti. 

Obchodní společnost MARIMEX CZ, s.r.o. si Váží důvěry svých zákazníků a jejím cílem je srozumitelně, jasně a transparentně informovat je o zpracovávání jejich osobních údajů.

1. Správce a kontaktní údaje správce

Správce, který zpracovává osobní údaje fyzických osob, je obchodní společnost MARIMEX CZ, s.r.o., IČ: 649 42 422, se sídlem Libušská 221/264a, Libuš, Praha 4, PSČ 142 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42387. 

Kontaktní údaje správce:
MARIMEX CZ, s.r.o.

Libušská 221/264a
Praha 4 – Libuš
142 00
Telefon: 261 222 111
E-mailová adresa: shop@marimex.cz

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Kategorie osobních údajů, zákonný důvod zpracování, účely zpracování

2.1 Nákup zboží prostřednictvím e-shopu

I. Osobní údaje, které jsou zpracovány

Prostřednictvím webové stránky www.marimex.cz dochází k přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy, zpracování a expedici zboží Společnosti zákazníkovi a jsou při této činnosti zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • doručovací adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • prodeje zboží a jeho vyúčtování, identifikace zákazníka, doručení zboží (nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů);
 • plnění zákonných daňových povinností, plnění stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního nebo správního řízení, vyřizování reklamace zboží (splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje);
 • Vymáhání pohledávek za zákazníkem a vedení ostatních sporů se zákazníkem, evidence dlužníků, prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě). Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné zboží zákazníkovi poskytnout.

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické a papírové formě prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. MARIMEX s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou poskytovány třetím osobám a to zasilatelské společností a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou dále poskytovány správním orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží. V případě vystavených daňových dokladů, jsou tyto doklady v souladu se zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovávány po dobu 10 let od jejich vystavení. 

2.2 Dotazy pokládané Společnosti prostřednictvím webové stránky (poradna)

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím webové stránky www.marimex.cz, sekce poradna, zodpovídá Společnost dotazy osob související s předmětem podnikání Společnosti, při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa,
 • jméno a příjmení (dobrovolné),
 •  telefonní číslo (dobrovolné).

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • zodpovězení dotazů zákazníků, příp. budoucích zákazníku Společnosti, vztahujícím se k nabízenému zboží (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě). 
 • Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické  prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. MARIMEX s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou správních orgánů, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne zodpovězení dotazu.

2.3 Registrace a vedení účtu zákazníka

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím webové stránky www.marimex.cz si může zákazník zaregistrovat svůj osobní zákaznický účet, ve kterém má přehled o svých objednávkách a může spravovat své osobní údaje. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • fakturační údaje,
 • dodací adresa,
 • přehled objednávek, včetně objednávacích čísel.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • zlepšení služeb zákazníkům (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci Společnosti jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. MARIMEX s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou správních orgánů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne zrušení registrace zákazníkem nebo od okamžiku výmazu osobních údajů.

2.4 Prohlížení webových stránek (cookies)

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Na webových stránkách www.marimex.cz jsou používány automatizované prostředky souborů cookies a web beacons (pixelové tagy). V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, dochází ke zpracování záznamů chování tohoto subjektu údajů. Soubory cookie neslouží a neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky www.marimex.cz. V případě, že uživatel internetové stránky www.marimex.cz nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Způsob vypnutí souborů cookies najdete v nápovědě svého počítače. Prostřednictvím souborů cookies zpracovává Společnost následující osobní údaje: 

 • identifikační údaje,
 • elektronické údaje – IP adresa, cookies ID;
 • popisné údaje.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • měření návštěvnosti a analyzování běžného uživatelského chování zákazníka na webových stránkách Společnosti (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů);
 • zlepšení služeb zákazníkům a zlepšení fungování webových stránek Společnosti, optimalizace marketingových služeb Společnosti (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Prostřednictvím webových serverů jsou v počítači zákazníka ukládány rovněž soubory cookies jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na webových stránkách společnosti www.marimex.cz provozovány. Společnost používá službu Google Analytics Premimum a Google Adwords, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde
budou uchovávány a analyzovány. Příslušné výsledky pak budou zpřístupněny Společnosti v anonymizované podobě. V tomto procesu nebudou uživatelské údaje zákazníka propojené s jeho úplnou IP adresou. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs . Webové stránky Společnosti také používají nástroj Adform vyvinutý a provozovaný společností Adform A/S, Wildersgade 10B, sal. 1, DK-1408 Copenhagen K, Denmark, ID: 26434815. Tento nástroj umožňuje Společnosti shromažďovat a ukládat data o návštěvnících webových stránek, využívat je k analýze a online reklamám. Funguje na principu Dynamic Creative OPtimisation, tj. zobrazování relevantního obsahu reklamy dle chování uživatele. Společnost v pozici inzerenta sbírá jednotlivé cookies návštěvníků podle toho, na co se návštěvník na webu

Společnosti zaměřoval a tento potenciál využívá pro tzv. RTB retargetingovou kampaň. Společnost používá službu Seznam – sklik (imedia.cz), vyvinutou a provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČ: 26168685, jejíž účelem je behaviorální reklama, která spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu. Společnost dále používá službu Heuréka, vyvinutou a provozovanou společností Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 02387727, jejíž účelem je behaviorální reklama a funkčnost webových stránek tak, aby uživatel již nemusel pokaždé zadávat přihlašovací údaje, přizpůsobení nabídky reklamy. Společnost prostřednictvím provozovatele sociální sítě Facebook definuje zájmy, klíčová slova pro profilaci dalších uživatelů (bez znalosti jejich profilu, e-mailové adresy, apod.) pro zobrazení reklamy.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků neomezeně do doby, než dojde ke změně nastavení prohlížeče uživatelem. Způsob změny nastavení prohlížeče je uveden v článku 2.4 odst. I.

Pokud dojde k zakázání používání souborů cookies, může to vést k nefunkčnosti, případně omezení uživatelského komfortu, který mohou webové stránky nabídnout. 

 
2.5 Affiliate programy (zvýhodněný nákup zboží přes webové stránky affiliate parnera)

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Společnost pro své marketingové účely využívá tzv. affiliate partnery v rámci tzv. affiliate programů (provizní systém). Na webových stránkách affiliate partnera je umístěna reklama Společnosti. Zákazník po přihlášení ke svému uživatelskému účtu na webových stránkách affiliate parnera si může zakoupit zboží od Společnosti na jejích internetových stránkách a následně část kupní ceny dostane zpět. Nákup zákazníka je na  internetových stránkách sledován pomocí cookies affiliate parnera, kterému následně dojde k zaslání IP adresy zákazníka, číslo objednávky a cenu zakoupeného zboží. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • datum nákupu,
 • číslo objednávky,
 • cena zboží,
 • jméno a příjmení.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • prodeje zboží a jeho vyúčtování, identifikace zákazníka, doručení zboží (nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů);
 • plnění zákonných daňových povinností, plnění stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního nebo správního řízení, vyřizování reklamace zboží (splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje);
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a vedení ostatních sporů se zákazníkem, evidence dlužníků (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné zboží zákazníkovi poskytnout. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou poskytovány třetím osobám a to zasilatelské společností a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou dále poskytovány správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy. Dále jsou osobní údaje poskytovány affiliate partnerům, a to:

 • Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 02387727;
 • Portál vratnepenize.cz (www.vratnepenize.cz) provozuje společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží. V případě vystavených daňových dokladů, jsou tyto doklady v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovávány po dobu 10 let od jejich vystavení. 

2.6 Vyhodnocení spokojenosti zákazníka s průběhem nákupu a se zbožím

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Zákazník má možnost ohodnotit nákup v internetovém obchodu Společnosti. Prostřednictvím smluvního partnera zasílá Společnost žádost o hodnocení výrobku na e-mailovou adresu zákazníka. Po uskutečnění nákupu na webových stránkách Společnosti, je zákazníkovi ve lhůtě 10 dnů od nákupu zasílán prostřednictvím internetového portálu Heureka dotazník vztahující se k hodnocení služeb Společnosti. Dotazník je zasílán na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník udal při nákupu zboží Společnosti. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky,
 • cena zboží,
 • datum objednávky.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • vyhodnocení spokojenosti zákazníka s průběhem nákupu prostřednictvím webových stránek Společnosti a spokojenosti se zakoupeným zbožím (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou poskytovány třetí osobě a to:

 • Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 650/1, PSČ 186 00, IČ: 02387727.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 1 roku ode dne uzavření kupní smlouvy.

2.7 Rozesílání obchodních sdělení (newsletter)

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím internetové stránky Společnosti (www.marimex.cz) se může zákazník přihlásit k odběru obchodního sdělení (tzv. newsletter) tím, že sdělí Společnosti svou e-mailovou adresu, na kterou je následně poslán potvrzující e-mail. Pokud je tento e-mail zákazníkem potvrzen, bude dostávat obchodní sdělení Společnosti. K odběru obchodních sdělení se lze také přihlásit prostřednictvím odkazu na sociální síti Facebook. V případě, že zákazník uzavře kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu, tj. prostřednictvím webové stránky www.marimex.cz, nebo prostřednictvím telefonu, tj. zavoláním na telefonní číslo 261 222 111, jsou zákazníkovi zasílána obchodní sdělení automaticky do doby odhlášení této služby. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa,
 • jméno,
 • příjmení,
 • město,
 • nakoupené zboží.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • zasílání obchodních sdělení a informování zákazníka o marketingových nabídkách Společnosti (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické formě.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení správcem vůči Vaší osobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). 

Udělil(a) jste správci souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě podle ustanovení §  7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti či jste byl(a) zákazníkem správce ve smyslu ustanovení §  7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň Vám správce poskytl při shromáždění Vašich osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím podrobností Vašeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení.

Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.


Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“


Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a dále s ohledem na skutečnost, že z Vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.

Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem ke skutečnosti, že z Vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je tak oprávněný zájem správce 
 

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou obchodní společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943, se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, správních orgánům, soudům a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů
MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne posledního nákupu zboží nebo do doby odvolání souhlasu ze strany zákazníka.

2.8 Vedení komunikace se zákazníkem prostřednictvím zákaznického centra (zákaznická telefonní linka)

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Na telefonním čísle Společnosti - 261 222 111 a prostřednictvím e-mailové adresy - zakaznickecentrum@marimex.cz jsou vyřizovány požadavky zákazníků, přijímány reklamace zboží, přijímání objednávek zboží, poradenská činnost a dotazování na spokojenost zákazníka s nákupem u Společnosti. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky,
 • číslo reklamace (pokud je reklamováno zboží).

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • zodpovězení dotazů zákazníků vztahující se ke zboží, uzavření kupní smlouvy (nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů),
 • vyřizování reklamace zboží (splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje);
 • zkvalitnění služeb díky zjišťování spokojenosti zákazníka s nákupem zboží, prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné zboží nebo službu (např. rada, reklamace) zákazníkovi poskytnout. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické a papírové formě prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. MARIMEX s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou správních orgánů, soudů a orgánů činných v trestním řízení, obchodní společnosti České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov,  Skokanská 2117/1, PSČ 169 00, IČ: 247 38 875, v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne posledního nákupu zboží, dále po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na výrobek, po dobu 2 let ode dne vyřízení dotazu zákazníka, po dobu 1 roku ode dne zjištění spokojenosti zákazníka se zakoupeným výrobkem nebo službou. 

2.9 Vyřizování reklamací a odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem v zákonné lhůtě při prodeji distančním způsobem 

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány 

Prostřednictvím internetové stránky Společnosti www.marimex.cz má zákazník možnost reklamovat zakoupené zboží a dále odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním

způsobem. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky,
 • číslo daňového dokladu,
 • číslo reklamace (pokud je reklamováno zboží).

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • odstoupení od kupní smlouvy (nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů),
 • vyřizování reklamace zboží, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů (splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje);

Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné požadavkům zákazníka vyhovět. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické a papírové formě prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. MARIMEX s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou správních orgánům, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne posledního nákupu zboží, dále po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby poskytované na výrobek, po dobu 2 let ode dne vyřízení dotazu zákazníka, po dobu 1 roku ode dne zjištění spokojenosti zákazníka se zakoupeným výrobkem nebo službou.

2.10 Reklama na sociálních sítích

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Společnost má zaregistrovány své profily na sociálních sítích Facebook, Twitter, Youtube a Google+.  Webové stránky Společnosti obsahují také tzv. moduly plug-in (pluginy) třetích stran a to:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • plugin služby Youtube, který je spravován spoelčnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA;
 • plugin sociální sítě Google+, který je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • plugin sociální sítě Twitter, který je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Společnost na svých sociálních účtech provozuje reklamu, soutěže, sdílí příspěvky, umisťuje instruktážní videa, konverzuje s uživateli sociálních sítí. Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • identifikační,
 • popisné,
 • adresné,
 • fotografie.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu: 

 • marketingu Společnosti vedoucí k její propagaci (nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou správních orgánům, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy a dále těmto třetím

osobám:

 • Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA;
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků do doby zablokování pluginů ze strany subjektu údajů.

2.11 Soutěže

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Prostřednictvím internetové stránky Společnosti www.marimex.cz, Facebookovém profilu nebo přímo na prodejně má zákazník možnost přihlásit se do soutěže o věcné ceny.

Pořadatelem soutěže může být Společnost nebo třetí strana.

Při této činnosti jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 •  adresa,
 • e-mailová adresa.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 • zajištění průběhu soutěže, předání výhry výhercům, reklama a zasílání obchodních sdělení (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů).

Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné předat zákazníkům výhru ze soutěže. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické a papírové formě prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, která musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. MARIMEX s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje.


III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetí osobě s výjimkou správních orgánům, soudů a orgánů činných v trestním řízení v souladu s platnými právními předpisy, příp. pořadatelům soutěže.

IV. Doba uložení osobních údajů

MARIMEX je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků po dobu 5 let ode dne poskytnutí výhry.

2.12 Vydávání interního firemního časopisu

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Společnost vydává interní firemní časopis, který je vydáván nepravidelně. Cílem vydávání tohoto časopisu je prezentace Společnosti a její činnosti a upozornění na zajímavosti ze života organizace, jejích zaměstnanců a zákazníků. Interní firemní časopis obsahuje příspěvky a fotografie, které pořídila sama společnost nebo je získala od zaměstnance nebo zákazníka. Časopis je zaměstnancům a zákazníkům rozesílán v elektronické podobě (pdf). Při této činnosti jsou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníků:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • telefon,
 • e-mailová adresa,
 • podoba a projevy zákazníka zachycené na fotografii.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zaměstnance a zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodu:

 •  Prezentace činnosti Společnosti a zajímavých událostí, které se vztahují ke Společnosti, zaměstnancům nebo zákazníkům, propagace produktů a služeb (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů).

Osobní údaje jsou zpracovány manuálně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Interní firemní časopis je rozesílán zaměstnancům a zákazníkům Společnosti na jejich emailové adresy.

IV. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje se zpracovávají po dobu 5 let ode dne poskytnutí souhlasu.

3. Práva subjektů údajů

V případě, že fyzická osoba bude pro Společnost identifikovatelná a dále prokáže svoji totožnost, má tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (tj. na vydání potvrzení, zda Společnost osobní údaje zákazníka zpracovává nebo nikoliv, právo na doplňující informace, zejména o účelu a povaze zpracování a o zdrojích, ze kterých údaje pocházejí);
 • právo na opravu (tj. v případě, že se zákazník domnívá, že dochází ke zpracování neúplných nebo nesprávných údajů, má právo na opravu nebo doplnění těchto údajů);
 • právo na výmaz - právo být zapomenut (tj. v případech stanovených právním předpisem může subjekt údajů požadovat výmaz svých osobních údajů);
 • právo na přenositelnost údajů k jinému správci (tj. subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci);
 • právo na omezení zpracování (tj. v případě důvodů daných právními předpisy může subjekt údajů);
 • právo vznést námitku (tj. vznést námitku proti zpracování); 
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (tj. subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo). Společnost neprovádí žádné automatizované rozhodnutí bez vlivu lidského posouzení;
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat v případech daných právními předpisy). V tomto konkrétním případě není zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasů subjektů údajů, v důsledku čehož nelze po Společnosti požadovat právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (tj. v případě porušení povinností má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

4. Společná a závěrečná ustanovení 

Obchodní společnost MARIMEX CZ, s.r.o. nezpracovává, neshromažďuje a nepoužívá na svých webových stránkách informace osob, které jsou mladší 15 let.

Tyto informace jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.
MARIMEX CZ, s.r.o.

 

5. Příloha - Žádost o poskytnutí informací o zpracování osobních údajl na žádost subjektu údajů.


Největší showroom bazénů a trampolín v ČR
Zkušení a proškolení prodejci i servis
99% sortimentu máme skladem
Pohodlné a rychlé doručení