Letní hra s Bleskem - pravidla | Marimex.cz
Marimex.cz - bazény, trampolíny, infrasauny
Porovnat
0

Oblíbené produkty

0
  • Nemáte žádný oblíbený produkt

Košík 0 0
Ušetřete! Nakupte ještě za 1 990 Kč a máte dopravu ZDARMA.
Menu
Největší showroom fitness
a welness v ČR
Zkušení a proškolení prodejci
i servis
99 % sortimentu máme skladem

Letní hra s Bleskem - pravidla

19.5. 2017

Letní hra s Bleskem | O co se hraje | Seznam výherců | Pravidla | Nejčastější dotazy


 
Soutěž o 381 cen od firmy MARIMEX
 
Soutěž, dále Pětadvacítka, probíhá v deníku Blesku v období od pondělí 22. 5. 2017 do pátku 23. 6. 2017 včetně (25 pracovních dnů mimo víkendů).
Celkem vyhrává 381 soutěžících, kteří správně odpoví na soutěžní otázky, a budou vylosováni. Odpověď na soutěžní otázku posílají soutěžící pro každý soutěžní den od 5.00 hodin do 17.00 hodin pomocí SMS na číslo 900 99 ve tvaru:
HRA mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC
Příklad SMS: HRA A JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900
 
Přesné znění soutěžních otázek a varianty odpovědí na soutěžní otázky pro daný den budou otištěny v deníku Blesk v období 22. 5. 2017 – 23. 6. 2017.
Cena 1 SMS je dle tarifu mobilního operátora soutěžícího. Na vaši soutěžní odpověď nebude odesílána potvrzující SMS. Soutěž organizuje Marimex CZ s.r.o., kontaktní e-mail soutez@marimex.cz, v omezených termínech infolinka 241 412 332 (pouze po-pá 9-12 hodin).
 

Výherní ceny:

1x hlavní cena 250 000 Kč
380 x věcné ceny
 
 
Slosování bude probíhat denně v době od 18:00 do 19.30 hodin po celou dobu soutěže. Výherci budou zveřejněni každý den v pořadu TV BLESK/BLESKOVÉ ZPRÁVY, který začíná ve 20:00 hodin a který je dostupný na tv.blesk.cz  a následně na www.blesk.cz/letnihra a www.marimex.cz/letnihra.
 

Denní hra o věcné ceny

Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu v jednom dni, a účastník soutěže může vyhrát v soutěži pouze jednou denně. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel nebo překročí limit 1 SMS zprávy v jednom dni, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS zprávy v jednom dni, nemá nárok na vrácení nákladů na SMS zprávy zaslané v rozporu s pravidly soutěže. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do 17.00 dne, ve kterém byla příslušná otázka uveřejněna v deníku Blesk.
 

Hlavní cena 250 000 Kč

Do soutěže o hlavní cenu 250 000 Kč budou zařazeny všechny včas zaslané SMS se správnými odpověďmi na soutěžní otázky, ze všech hracích dnů a zaslané v průběhu celé hry v souladu s pravidly, tedy všechny SMS přijaté do slosování Denní hry v každém hracím dni dle pravidel Denní hry o věcné ceny. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel v rámci soutěže, nemá nárok na vrácení nákladů na SMS zprávy zaslané v rozporu s pravidly soutěže.
 
Slosování o hlavní cenu 250 000 Kč proběhne dne 23. 6. 2017 v době od 18:00 do 19.30 hodin. Výherce bude zveřejněn ve 20:00 hodin v pořadu TV BLESK/BLESKOVÉ ZPRÁVY dostupném na tv.blesk.cz  a následně na www.blesk.cz/letnihra a www.marimex.cz/letnihra a v tištěném deníku Blesk následující týden.
 
Výhry budou výhercům zaslány společností Marimex CZ s.r.o. na adresu uvedenou ve výherní SMS zprávě do 30 dnů od jejich vylosování. Výherci jsou povinni převzít ceny, resp. umožnit jejich předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže. Za nepřevzetí výhry se považuje též neposkytnutí součinnosti potřebné pro její předání.
 
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zpráv. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v deníku Blesk, na webových stránkách www.blesk.cz a www.marimex.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost Marimex CZ s.r.o. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti Marimex CZ s.r.o. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu trvání soutěže. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na předčasné ukončení soutěže a na změnu pravidel soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společností Marimex CZ s.r.o., CNC a. s. a jejich rodinní příslušníci.
 
V Praze dne 21. května 2017

Největší showroom bazénů a trampolín v ČR
Zkušení a proškolení prodejci i servis
99% sortimentu máme skladem
Pohodlné a rychlé doručení